موقعیت شما: تألیفات » جزوات
   
 

 

 

 
 
 
جزوات تألیف شده
 

 جزوات درسی:

جزوه آموزشی درس سیستم عامل

جزوه آموزشی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات

جزوه آموزشی درس شبکه های  کامپیوتری

جزوه آموزشی درس پایگاه داده

جزوه آموزشی درس ساختمان داده

مجموعه تستهای درس ساختمان داده ویژه کلاسهای کنکور

مجموعه تستهای درس سیستم عامل ویژه کلاسهای کنکور

مجموعه تستهای درس ذخیره و بازیابی اطلاعات ویژه کلاسهای کنکور